Thursday, August 01, 2013

Waqt kath-taa bhi nahin

Waqt rukta bhi nahinDil hay sajdey mein magar

Ishq jhuk-taa bhi nahin....